Condicions d’ús de tastal.cat per a usuaris no professionals

AVÍS LEGAL

El lloc web tastal.cat és una publicació de David Gimenez Escudé, amb domicili al carrer Terque 44, 2on 1a, 08225 de Terrassa, amb NIF ES38121613X.

L’allotjament és proporcionat per Kreamedia (https://kreamedia.com)

CONDICIONS D’US PER A USUARIS

Aquestes condicions constitueixen un acord entre vosté, usuari que visita el lloc web Tastal.cat amb David Gimenez Escudé.

Definicions

Tastal.cat: lloc web accessible desde https://tastal.cat
Propietari del lloc web: David Gimenez Escudé
Usuari: tota persona de més de 18 anys amb capacitat per a celebrar contractes que visiti tastal.cat.
Contingut del negoci: Aquells elements de la pàgina del negoci subministrats al propietari del lloc web per part de l’usuari professional autoritzats per aquest per a la seva publicació en Tastal.cat, com ara els preus de begudes i plats, el preu mitjà d’un àpat, el nom del xef, la disponibilitat de l’restaurant, el menú, el calendari, la temàtica de l’restaurant i fotografies de restaurant.

El propietari del lloc web ofereix als l’usuari un servei de recerca de negocis relacionats amb l’hostaleria a canvi de l’acceptació incondicional de les presents condicions d’ús.

L’usuari declara i reconeix haver llegit les presents condicions d’ús en la seva integritat. Així mateix, a l’utilitzar els serveis oferts en Tastal.cat, els usuaris accepten sense reserves les presents condicions d’ús.

David Gimenez Escudé es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions d’ús, ja sigui de manera total o parcial. Per tant, és responsabilitat de l’usuari i usuari professional consultar periòdicament la versió més actualitzada de les Condicions d’Ús que estarà publicada a Tastal.cat. S’entén que els Usuaris han acceptat la versió més actualitzada cada vegada que tornin a fer servir Tastal.cat.

A l’accedir o utilitzar de qualsevol manera Tastal.cat, l’usuari accepta sotmetre a les presents condicions d’ús.

  1. Descripció de tastal.cat

1.1. La plataforma

Tastal.cat és una plataforma que permet a l’usuari contactar amb negocis relacionats amb l’hostaleria referenciats en Tastal.cat.

1.2. Recerques

Tastal.cat permet a l’usuari buscar negocis relacionats amb l’hostaleria, i menús publicats per aquests negocis a Tastal.cat. També permet consultar els productes que ofereix a l’usuari professional.

  1. Ús gratuït de Tastal.cat

Els serveis oferts per Tastal.cat ls usuaris no professionals asón gratuïts en general.

  1. Llocs i serveis de tercers

Serveis oferts per tercers

Els Usuaris declaren tenir constància que Tastal.cat remet a serveis de pagament. En concret, si l’usuari contacta amb l’usuari professional, pot ser per a contractar serveis de restauració prestats per tercers restauradors i que són de pagament.

Els preus o rangs de preus de tercers proveïdors que estiguin publicats a Tastal.cat s’ofereixen a títol merament informatiu i per motius pràctics. David Gimenez Escudé no garanteix en cap cas l’exactitud d’aquesta informació.

3.2 Enllaços a llocs de tercers

Tastal.cat pot contenir enllaços a llocs gestionats per tercers. Aquests enllaços tenen fins merament informatius. David Gimenez Escudé no controla aquests llocs i no és responsable del seu contingut, la seva política de privacitat o altres pràctiques que puguin dur a terme. La publicació dels enllaços a aquests llocs no constitueix aprovació alguna dels elements continguts en aquests llocs ni representa cap tipus d’associació amb els seus editors. És responsabilitat dels usuaris fer les comprovacions que estimin necessàries o apropiades abans de procedir a utilitzar-los o de realitzar cap tipus de transacció amb ells.

  1. Accés i ús de Tastal.cat
    4.1 Condicions d’idoneïtat

L’ús d’Tastal.cat queda subjecte als següents requisits acumulatius d’idoneïtat: com a Usuari, vostè ha de i) tenir 18 o més anys d’edat; ii) tenir capacitat jurídica per assumir obligacions legals.

4.2 Accés a Tastal.cat

4.6 Obligacions dels Usuaris professionals

Accions prohibides Els Usuaris es comprometen a usar Tastal.cat de conformitat amb les presents Condicions d’Ús i la legislació aplicable. En concret, els Usuaris es comprometen a no realitzar les accions prohibides esmentades a continuació:

· Els continguts i dades de Tastal.cat (inclosos, entre d’altres, els missatges, dades, informació, text, música, sons, fotografies, gràfics, vídeos, mapes, icones, programari, codis o qualsevol altre element), així com la infraestructura emprada per transmetre aquests continguts i informació, pertanyen a David Gimenez Escude;

els Usuaris es comprometen a no modificar, copiar, distribuir, transmetre, publicar, posar a disposició de tercers, reproduir, publicar, concedir llicències, crear obres derivades, cedir, vendre o revendre informació, programari, productes o serveis que hagin obtingut de oa través d’Tastal.cat.

· Queda terminantment prohibida la còpia, reproducció, reemissió, redistribució o transmissió total o parcial de l’contingut de Tastal.cat sense la prèvia autorització escrita de David Gimenez Escude. Per obtenir aquesta autorització, poseu-vos en contacte amb David Gimenez Esscude a través d’suport@tastal.cat Així mateix, els Usuaris es comprometen a no realitzar cap de les següents accions:

utilitzar Tastal.cat o els seus continguts amb fins il·legals, il·legítims o fraudulents;

usar, monitoritzar, extreure o copiar l’arquitectura, continguts o dades de Tastal.cat o les accions de qualsevol Usuari a Tastal.cat mitjançant un robot, aranya web, scraper, spyware, un gravador de teclat o qualsevol altre programa, dispositiu automàtic o procés manual amb qualsevol finalitat;

vulnerar les restriccions relatives als arxius d’exclusió de robots en Tastal.cat o eludir les mesures destinades a evitar o limitar l’accés a Tastal.cat;

dur a terme qualsevol acció que imposi o pogués arribar a imposar càrregues injustificables o excessives en la infraestructura de Tastal.cat;

establir un enllaç invisible als Tastal.cat per qualsevol motiu;

«Emmarcar», «reflectir» o integrar parts de Tastal.cat en un altre lloc web;

intentar modificar, traduir, adaptar, revisar, descompilar, desacoblar o manipular amb tècniques d’enginyeria inversa dels programes usats per David Gimenez Esscude en relació amb Tastal.cat o els seus serveis.

Limitacions de responsabilitat
8.1 Notes

Correspon als Usuaris realitzar les comprovacions que estimin necessàries o oportunes abans d’efectuar una reserva en un dels restaurants referenciats en Tastal.cat.

David Gimenez Escudi no ofereix cap garantia en relació amb el contingut de Restaurador o els serveis i / o pràctiques comercials de tercers referenciats en Tastal.cat. En conseqüència, David Gimenez Escudi no garanteix a l’Usuari la seva satisfacció amb les pràctiques comercials o els productes i serveis que rebi en cas de contactar amb el usuari professinal a través de Tastal.cat

David Gimenez Escudi no ofereix cap garantia en relació amb el contingut, objectivitat o exactitud de l’contingut d ‘usuari, el que inclou, entre altres elements, les ressenyes publicades pels Usuaris en Tastal.cat.

8.2 Modificació Tastal.cat

Donada la naturalesa interactiva dTastal.cat, tota la informació que conté està subjecta a canvis en qualsevol moment, sense que això pugui comprometre la responsabilitat de David Gimenez Escudi.
8.3 Ús de Tastal.cat

Donada la naturalesa específica d’internet, David Gimenez Escude no garanteix l’accés ininterromput a l’Lloc Tastal.cat ni la continuïtat de l’servei, quedant limitades les seves obligacions a l’respecte a esforçar dins del que és raonable per a això.

David Gimenez Escude declina tota responsabilitat en cas de falta d’accés a l’Lloc Tastal.cat i per qualssevol danys o pèrdues poguessin derivar-se de l’ús o impossibilitat d’ús dTastal.cat o el seu contingut, excepte en la mesura del que preveu la legislació en vigor .

David Gimenez Escude no garanteix que la informació mostrada sigui exhaustiva, completa, hagi estat verificada o sigui exacta. El Contingut de Restaurador, la informació, les pàgines dels restaurants i, en general, tots els continguts dTastal.cat s’ofereixen «tal com estan», sense cap tipus de garantia expressa o implícita.

Els Usuaris reconeixen expressament que les fotografies de Tastal.cat no són jurídicament vinculants.

De manera anàloga, els Usuaris accepten eximir de tota responsabilitat a David Gimenez Escude en cas de no poder beneficiar-se de les promocions o ofertes especials propostes per un restaurant. Els Usuaris reconeixen i accepten eximir de tota responsabilitat a David Gimenez Escudi en cas que un restaurant es negui a aplicar una promoció o una oferta especial per qualsevol motiu.

8.4 Garanties i indemnitzacions de l’Usuari

Els Usuaris garanteixen estar plenament familiaritzats amb les característiques i les limitacions d’internet. En concret, reconeixen que és impossible garantir la plena seguretat de les dades que enviem a través d’internet. David Gimenez Escude declina tota responsabilitat per qualsevol incident que pugui tenir lloc a partir d’aquesta transmissió de dades.

Els Usuaris acorden protegir i indemnitzar David Gimenez Escude davant de tota responsabilitat, dany, despesa, reclamació o cost derivat de qualsevol reclamació o litigi, ja sigui judicial o extrajudicial, en relació amb l’ús dels serveis prestats per David Gimenez Escudi, inclosa la publicació de contingut d ‘usuari en Tastal.cat per part dels Usuaris.

En tot cas, els Usuaris reconeixen i accepten explícitament usar Tastal.cat pel seu compte i risc i sota la seva total responsabilitat.

8.5 Notificació i supressió de contingut il·legal

Qualsevol usuari pot comunicar les seves objeccions o denúncies d’elements o continguts il·lícits publicats en Tastal.cat.

Si un Usuari considera que hi ha elements o continguts publicats en Tastal.cat que són il·legals o vulneren els seus drets d’autor, haurà de comunicar a David Gimenez Escudi per correu certificat amb justificant de recepció a l’atenció de l’ «Departament Legal», o per correu electrònic a l’adreça contacte@tastal.cat, incloent el text «a l’atenció de el Departament Legal» en la línia d’assumpte, i remetent tota la documentació justificativa de la titularitat dels drets de què disposi, si s’escau. Un cop seguit aquest procediment, i després de constatar la veracitat de la notificació, David Gimenez Escude s’esforçarà per suprimir el contingut il·lícit amb celeritat.

David Gimenez Escude actua en qualitat d’intermediari en la prestació dels seus serveis als Usuaris. Per tant, queda exclosa la responsabilitat penal de David Gimenez Escude per la informació emmagatzemada en Tastal.cat en cas que no tingués constància de la informació o activitat il·legal (inclosos el contingut d ‘usuari, el contingut d’Restaurador, etc.) o si , tan aviat com aquesta arribés al seu coneixement, hagués adoptat amb celeritat les mesures oportunes per suprimir tal informació o bloquejar l’accés.

Desplaça cap amunt