Thực đơn buổi tối | Tastal

Thực đơn buổi tối

Món tráng miệng của những ngày ẩm thực / 27 €
La Xicra Pastisseria - Terrassa (Vị trí của bạn là cần thiết để hiển thị nội dung này. Km)
Bao gồm:
Nấu ăn mùa thu và nấm / 24 €
Zurito Terrassa - Terrassa (Vị trí của bạn là cần thiết để hiển thị nội dung này. Km)
Bao gồm: Salad, Braves, Cannelloni, Croquettes, Gà
Nấu ăn mùa thu và nấm / 35 €
Nghệ tây - Terrassa (Vị trí của bạn là cần thiết để hiển thị nội dung này. Km)
Bao gồm: Tataki
MENU CIDER / 39.50 €
Tổ chức Ristol - Xerta (Vị trí của bạn là cần thiết để hiển thị nội dung này. Km)
Bao gồm: Bít tết
Gà xé phay đậu lăng / 3 €
Sân thượng Vinyl - Terrassa (Vị trí của bạn là cần thiết để hiển thị nội dung này. Km)
Bao gồm: Gà
Di chuyển về đầu trang