Bảo mật dữ liệu

CHỊU TRÁCH NHIỆM: DAVID GIMÉNEZ SHIELD.

MỤC ĐÍCH

  • Trả lời các truy vấn và / hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của người dùng
  • Thực hiện quản lý hành chính, kế toán và thuế
  • Cung cấp các dịch vụ và / hoặc sản phẩm do người dùng ký hợp đồng hoặc đăng ký

GỐC: trực tiếp từ bên quan tâm

NHẬN BIẾT KÝ: Không có chuyển giao dữ liệu

QUYỀN LỢI: Truy cập, chỉnh sửa và hủy dữ liệu, cũng như các quyền khác được chỉ ra trong thông tin bổ sung.

THÔNG TIN THÊM:

Bạn có thể tham khảo thông tin bổ sung và chi tiết về Bảo vệ dữ liệu trên trang web của chúng tôi:
Chính sách bảo mật: https://tastal.cat/privacitat-de-les-dades
Cảnh báo pháp lý: https://tastal.cat/legal/
Chính sách cookie: ngonal.cat/configuracio-de-les-cookies

Di chuyển về đầu trang