Ngoài Biểu đồ 2.0 | Tastal

Ngoài Biểu đồ 2.0

Quầy bar - Quầy tapas - Quán cà phê - Nhà hàng

Về khôngsaltres

Địa chỉ: Gaudí 15 08221 Terrassa
Điện thoại: 648 11 76 93

Lên lịch

Thứ Hai 9:00 - 16:30
Thứ Ba 9:00 - 16:30
Thứ 9 00:16 - 30:XNUMX
Thứ Năm 9:00 - 16:30
Thứ sáu 9:00 - 16:30

Dịch vụ kinh doanh

Thực đơn
Kim loại
Thẻ tín dụng
Terrassa
Trung tâm
Quang cảnh thành phố
Không tìm thấy menu
Di chuyển về đầu trang