Điều kiện sử dụng của tasal.cat đối với người dùng không chuyên

CẢNH BÁO PHÁP LÝ

Trang web ngonal.cat là một ấn phẩm của David Gimenez Escudé, đặt tại Carrer Terque 44, 2on 1a, 08225 ở Terrassa, với NIF ES38121613X.

Chỗ ở được cung cấp bởi Kreamedia (https://kreamedia.com)

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG

Các điều kiện này tạo thành một thỏa thuận giữa bạn, một người dùng truy cập trang web Tastal.cat với David Gimenez Escudé.

Định nghĩa

Tastal.cat: trang web có thể truy cập từ https://tastal.cat
Chủ sở hữu trang web: David Gimenez Escudé
Người dùng: bất kỳ người nào trên 18 tuổi có khả năng ký kết hợp đồng truy cập vào ngonal.cat.
Nội dung của doanh nghiệp: Những yếu tố của trang doanh nghiệp được cung cấp cho chủ sở hữu trang web bởi người dùng chuyên nghiệp được anh ta ủy quyền để xuất bản trên Tastal.cat, chẳng hạn như giá đồ uống và món ăn, giá trung bình của 'một bữa ăn, tên đầu bếp, tình trạng sẵn có của nhà hàng, thực đơn, lịch, chủ đề của nhà hàng và hình ảnh của nhà hàng.

Chủ sở hữu trang web cung cấp cho người dùng dịch vụ tìm kiếm doanh nghiệp liên quan đến ngành khách sạn để đổi lấy sự chấp nhận vô điều kiện của các điều kiện sử dụng này.

Người dùng tuyên bố và thừa nhận đã đọc toàn bộ các điều kiện sử dụng này. Tương tự như vậy, khi sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên Tastal.cat, người dùng chấp nhận các điều kiện sử dụng này một cách chắc chắn.

David Gimenez Escudé có quyền sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này vào bất kỳ lúc nào, toàn bộ hoặc một phần. Do đó, người dùng và người dùng chuyên nghiệp có trách nhiệm tham khảo định kỳ phiên bản cập nhật nhất của Điều kiện sử dụng sẽ được công bố trên Tastal.cat. Điều này được hiểu rằng Người dùng đã chấp nhận phiên bản cập nhật nhất mỗi khi họ sử dụng lại Tastal.cat.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Tastal.cat theo bất kỳ cách nào, người dùng đồng ý tuân theo các điều kiện sử dụng này.

  1. Mô tả của tasal.cat

1.1. Nền tảng

Tastal.cat là một nền tảng cho phép người dùng liên hệ với các doanh nghiệp liên quan đến ngành khách sạn được đề cập trong Tastal.cat.

1.2. Nghiên cứu

Tastal.cat cho phép người dùng tìm kiếm các doanh nghiệp liên quan đến ngành khách sạn và thực đơn do các doanh nghiệp này xuất bản trên Tastal.cat. Nó cũng cho phép bạn tham khảo các sản phẩm mà nó cung cấp cho người dùng chuyên nghiệp.

  1. Sử dụng miễn phí Tastal.cat

Các dịch vụ do Tastal.cat cung cấp cho người dùng không chuyên thường miễn phí.

  1. Các trang web và dịch vụ của bên thứ ba

Dịch vụ do bên thứ ba cung cấp

Người dùng tuyên bố lưu ý rằng Tastal.cat đề cập đến các dịch vụ thanh toán. Cụ thể, nếu người dùng liên hệ với người dùng chuyên nghiệp, họ có thể thuê dịch vụ khôi phục do các trình khôi phục của bên thứ ba cung cấp và được trả phí.

Giá hoặc phạm vi giá của các nhà cung cấp bên thứ ba được công bố trên Tastal.cat chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và vì lý do thực tế. David Gimenez Escudé không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào về tính chính xác của thông tin này.

3.2 Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Tastal.cat có thể chứa các liên kết đến các trang web do bên thứ ba quản lý. Các liên kết này chỉ dành cho mục đích thông tin. David Gimenez Escudé không kiểm soát các trang web này và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc các hoạt động khác có thể được thực hiện. Việc xuất bản các liên kết đến các trang web này không cấu thành sự chấp thuận bất kỳ yếu tố nào trong các trang web này cũng như không đại diện cho bất kỳ loại liên kết nào với các nhà xuất bản của họ. Người dùng có trách nhiệm thực hiện các séc mà họ cho là cần thiết hoặc thích hợp trước khi tiếp tục sử dụng hoặc thực hiện bất kỳ loại giao dịch nào với họ.

  1. Truy cập và sử dụng Tastal.cat
    4.1 Điều kiện phù hợp

Việc sử dụng Tastal.cat phải tuân theo các yêu cầu về tính đủ điều kiện tích lũy sau: với tư cách là Người dùng, bạn phải i) từ 18 tuổi trở lên; ii) có năng lực pháp lý để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý.

4.2 Truy cập vào Tastal.cat

4.6 Nghĩa vụ của Người dùng Chuyên nghiệp

Các hành động bị cấm Người dùng đồng ý sử dụng Tastal.cat theo Điều khoản sử dụng này và luật hiện hành. Cụ thể, Người dùng đồng ý không thực hiện các hành động bị cấm được đề cập dưới đây:

· Nội dung và dữ liệu của Tastal.cat (bao gồm, trong số những thứ khác, tin nhắn, dữ liệu, thông tin, văn bản, nhạc, âm thanh, ảnh, đồ họa, video, bản đồ, biểu tượng, phần mềm, mã hoặc bất kỳ phần tử nào khác), cũng như cơ sở hạ tầng được sử dụng để truyền tải nội dung và thông tin này, thuộc về David Gimenez Escude;

Người dùng đồng ý không sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, xuất bản, cung cấp cho bên thứ ba, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, tạo tác phẩm phái sinh, chuyển nhượng, bán hoặc bán lại thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ có được từ hoặc thông qua Tastal. con mèo.

· Nghiêm cấm việc sao chép, tái tạo, tái phát sóng, phân phối lại hoặc truyền tải toàn bộ hoặc một phần nội dung của Tastal.cat mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của David Gimenez Escude. Để nhận được ủy quyền này, hãy liên hệ với David Gimenez Esscude qua support@tastal.cat Tương tự như vậy, Người dùng đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:

sử dụng Tastal.cat hoặc nội dung của nó cho các mục đích bất hợp pháp, bất hợp pháp hoặc gian lận;

sử dụng, giám sát, trích xuất hoặc sao chép kiến ​​trúc, nội dung hoặc dữ liệu của Tastal.cat hoặc các hành động của bất kỳ Người dùng nào trên Tastal.cat bằng rô bốt, mạng nhện, máy quét, phần mềm gián điệp, máy ghi bàn phím hoặc bất kỳ chương trình, thiết bị tự động nào khác hoặc quy trình thủ công cho bất kỳ mục đích nào;

vi phạm các hạn chế liên quan đến các tệp loại trừ của rô bốt trong Tastal.cat hoặc phá vỡ các biện pháp nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Tastal.cat;

thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt hoặc có thể tạo ra gánh nặng không chính đáng hoặc quá mức đối với cơ sở hạ tầng của Tastal.cat;

thiết lập một liên kết vô hình tới Tastal.cat vì bất kỳ lý do gì;

“Khung”, “phản ánh” hoặc tích hợp các phần của Tastal.cat vào một trang web khác;

cố gắng sửa đổi, dịch, điều chỉnh, sửa đổi, dịch ngược, tách hoặc thao tác bằng các kỹ thuật thiết kế ngược các chương trình được David Gimenez Esscude sử dụng liên quan đến Tastal.cat hoặc các dịch vụ của nó.

Giới hạn trách nhiệm
Ghi chú 8.1

Người dùng có quyền thực hiện các kiểm tra mà họ cho là cần thiết hoặc có cơ hội trước khi thực hiện đặt chỗ tại một trong các nhà hàng được tham chiếu trong Tastal.cat.

David Gimenez Escudi không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào liên quan đến nội dung của optirador hoặc các dịch vụ và / hoặc thông lệ thương mại của các bên thứ ba được tham chiếu trong Tastal.cat. Do đó, David Gimenez Escudi không đảm bảo Người dùng hài lòng với các hoạt động thương mại hoặc các sản phẩm và dịch vụ mà anh ta nhận được trong trường hợp liên hệ với người dùng chuyên nghiệp thông qua Tastal.cat

David Gimenez Escudi không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào liên quan đến nội dung, tính khách quan hoặc tính chính xác của nội dung người dùng, bao gồm, trong số các yếu tố khác, các bài đánh giá do Người dùng xuất bản trên Tastal.cat.

8.2 Sửa đổi Tastal.cat

Với tính chất tương tác của dTastal.cat, tất cả thông tin trong dTastal.cat có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà điều này không ảnh hưởng đến trách nhiệm của David Gimenez Escudi.
8.3 Sử dụng Tastal.cat

Do tính chất cụ thể của Internet, David Gimenez Escude không đảm bảo việc truy cập không bị gián đoạn vào Trang Tastal.cat hoặc tính liên tục của dịch vụ, giới hạn các nghĩa vụ của nó về vấn đề này để cố gắng trong phạm vi hợp lý với điều đó.

David Gimenez Escude từ chối mọi trách nhiệm trong trường hợp thiếu quyền truy cập vào Trang web Tastal.cat và đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào có thể phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dTastal.cat hoặc nội dung của nó, ngoại trừ trong phạm vi được cung cấp cho trong pháp luật hiện hành.

David Gimenez Escude không đảm bảo rằng thông tin hiển thị là đầy đủ, đầy đủ, đã được xác minh hoặc là chính xác. Nội dung của Người khôi phục, thông tin, các trang của nhà hàng và nói chung, tất cả nội dung của dTastal.cat đều được cung cấp "nguyên trạng" mà không có bất kỳ đảm bảo rõ ràng hay ngầm nào.

Người dùng xác nhận rõ ràng rằng ảnh của Tastal.cat không có ràng buộc về mặt pháp lý.

Tương tự, Người dùng đồng ý giải phóng David Gimenez Escude khỏi mọi trách nhiệm pháp lý trong trường hợp không thể hưởng lợi từ các chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi đặc biệt do một nhà hàng đề xuất. Người sử dụng thừa nhận và đồng ý giải phóng David Gimenez Escudi khỏi trách nhiệm pháp lý trong trường hợp nhà hàng từ chối áp dụng chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi đặc biệt vì bất kỳ lý do gì.

8.4 Đảm bảo và bồi thường của Người dùng

Người dùng được đảm bảo hoàn toàn quen thuộc với các tính năng và hạn chế của internet. Cụ thể, họ nhận ra rằng không thể đảm bảo an toàn toàn bộ dữ liệu mà chúng tôi gửi qua internet. David Gimenez Escude từ chối mọi trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố nào có thể xảy ra từ việc truyền dữ liệu này.

Người dùng đồng ý bảo vệ và bồi thường cho David Gimenez Escude bất kỳ trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí, khiếu nại hoặc chi phí nào phát sinh từ bất kỳ khiếu nại hoặc kiện tụng nào, dù là tư pháp hay ngoài tư pháp, liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ do David Gimenez Escudi cung cấp, bao gồm cả việc xuất bản nội dung người dùng trên Tastal.cat bởi Người dùng.

Trong mọi trường hợp, Người dùng xác nhận rõ ràng và đồng ý sử dụng Tastal.cat với rủi ro và rủi ro của riêng họ và chịu hoàn toàn trách nhiệm của họ.

8.5 Thông báo và xóa nội dung bất hợp pháp

Bất kỳ người dùng nào cũng có thể phản đối hoặc cáo buộc về các yếu tố hoặc nội dung bất hợp pháp được xuất bản trên Tastal.cat.

Nếu Người dùng cho rằng có các yếu tố hoặc nội dung được xuất bản trên Tastal.cat là bất hợp pháp hoặc vi phạm bản quyền của họ, họ phải thông báo cho David Gimenez Escudi bằng thư bảo đảm kèm theo bằng chứng đã nhận được sự chú ý của «Bộ phận pháp lý», hoặc bằng e- gửi thư đến contacte@tastal.cat, bao gồm văn bản «lưu ý đến Bộ phận pháp lý» trong dòng chủ đề và gửi tất cả tài liệu chứng minh quyền sở hữu các quyền mà bạn có, nếu có. Khi quy trình này đã được tuân thủ và sau khi xác minh tính xác thực của thông báo, David Gimenez Escude sẽ cố gắng xóa nội dung bất hợp pháp một cách nhanh chóng.

David Gimenez Escude đóng vai trò trung gian trong việc cung cấp các dịch vụ của mình cho Người dùng. Do đó, trách nhiệm hình sự của David Gimenez Escude đối với thông tin được lưu trữ trong Tastal.cat được loại trừ trong trường hợp không có hồ sơ về thông tin hoặc hoạt động bất hợp pháp (bao gồm nội dung của người dùng, nội dung của Trình khôi phục, v.v.) hoặc nếu, ngay khi nó nhận thức được điều đó, nó đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp thích hợp để xóa thông tin đó hoặc chặn quyền truy cập.

Di chuyển về đầu trang