Điều khoản sử dụng Tastal.cat dành cho doanh nghiệp

CẢNH BÁO PHÁP LÝ

Trang web ngonal.cat là một ấn phẩm của David Gimenez Escudé, đặt tại Carrer Terque 44, 2on 1a, 08225 ở Terrassa, với NIF ES38121613X.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG CHO NGƯỜI SỬ DỤNG CHUYÊN NGHIỆP

Các điều kiện này tạo thành một thỏa thuận giữa bạn, chủ sở hữu của doanh nghiệp đã đăng ký với David Gimenez Escudé.

Định nghĩa

Tastal.cat: trang web có thể truy cập từ https://tastal.cat
Chủ sở hữu trang web: David Gimenez Escudé
Người dùng chuyên nghiệp: bất kỳ người nào trên 18 tuổi có khả năng ký kết hợp đồng truy cập vàoastyal.cat và có tài khoản người dùng chuyên nghiệp.
Người dùng: bất kỳ người nào trên 18 tuổi có khả năng ký kết hợp đồng truy cập vào ngonal.cat.
Nội dung của doanh nghiệp: Những yếu tố của trang doanh nghiệp được cung cấp cho chủ sở hữu trang web bởi người dùng chuyên nghiệp được anh ta ủy quyền để xuất bản trên Tastal.cat, chẳng hạn như giá đồ uống và món ăn, giá trung bình của 'một bữa ăn, tên đầu bếp, tình trạng sẵn có của nhà hàng, thực đơn, lịch, chủ đề của nhà hàng và hình ảnh của nhà hàng.

Chủ sở hữu trang web cung cấp cho người dùng chuyên nghiệp một dịch vụ để người dùng chuyên nghiệp xuất bản hoàn toàn tự nguyện thông tin về doanh nghiệp của họ liên quan đến thế giới hiếu khách và các món ăn ngon của nó, và xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của người dùng Tastal.cat.

Người dùng chuyên nghiệp tuyên bố và thừa nhận đã đọc toàn bộ các điều kiện sử dụng này. Tương tự như vậy, khi sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên Tastal.cat, người dùng chuyên nghiệp chấp nhận các điều kiện sử dụng này một cách chắc chắn.

David Gimenez Escudé có quyền sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này vào bất kỳ lúc nào, toàn bộ hoặc một phần. Do đó, người dùng chuyên nghiệp có trách nhiệm tham khảo định kỳ phiên bản cập nhật nhất của Điều kiện Sử dụng sẽ được công bố trên Tastal.cat. Điều này được hiểu rằng người dùng chuyên nghiệp đã chấp nhận phiên bản cập nhật nhất mỗi khi họ sử dụng lại Tastal.cat.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Tastal.cat theo bất kỳ cách nào, người dùng chuyên nghiệp đồng ý tuân theo các điều kiện sử dụng này.

1. Mô tả của tasal.cat

1.1. Nền tảng

Tastal.cat là một nền tảng cho phép người dùng chuyên nghiệp công bố ưu đãi ẩm thực của mình trên Tastal.cat, với những hạn chế của món ăn được ký hợp đồng, thông tin về độ đen của món ăn và nhận liên hệ của những người dùng thực hiện tìm kiếm trong ngonal.cat trong trường hợp họ muốn liên hệ với người dùng chuyên nghiệp.

1.2. Nghiên cứu

Tastal.cat cho phép người dùng chuyên nghiệp thực hiện các tìm kiếm được thực hiện trong tasal.cat, với những hạn chế của gói đã ký hợp đồng, bởi sự lạm dụng của tasal.cat. Nó cũng cho phép bạn hiển thị thông tin và ưu đãi ẩm thực của người dùng chuyên nghiệp khi người dùng nhấp vào liên kết trong tab hoặc menu của người dùng chuyên nghiệp.

  1. Sử dụng miễn phí Tastal.cat

Các dịch vụ được cung cấp bởi Tastal.cat nói chung là miễn phí, ngoại trừ một số dịch vụ yêu cầu thanh toán số tiền hàng tháng thay đổi tùy thuộc vào gói được ký hợp đồng.

Tastal.cat có thể cung cấp các dịch vụ trả phí không có trong các dịch vụ miễn phí.

Người dùng chuyên nghiệp có thể bị tính phí, tùy thuộc vào những thay đổi có thể xảy ra trong các dịch vụ được cung cấp, sự phát triển của mạng và bởi áp đặt kỹ thuật và / hoặc pháp lý. Người dùng chuyên nghiệp sẽ được thông báo trước về những thay đổi này trong điều kiện sử dụng của Tastal.cat. Các trang web và dịch vụ của bên thứ ba.

3. Truy cập và sử dụng Tastal.cat bởi người dùng chuyên nghiệp

3.1 Điều kiện phù hợp

Việc sử dụng Tastal.cat phải tuân theo các yêu cầu về tính đủ điều kiện tích lũy sau đây: với tư cách là Người dùng Chuyên nghiệp, bạn phải i) từ 18 tuổi trở lên; ii) có năng lực pháp lý để đảm nhận các nghĩa vụ pháp lý;

3.2 Truy cập vào Tastal.cat

David Gimenez Esscude có quyền đình chỉ, xóa hoặc sửa đổi toàn bộ hoặc một phần Tastal.cat hoặc các dịch vụ được cung cấp trên Tastal.cat mà không cần thông báo trước. Tương tự như vậy, David Giménez Escudé có quyền đình chỉ quyền truy cập vào Tastal.cat đối với tất cả hoặc một số Người dùng vì lý do bảo trì, khẩn cấp (tấn công mạng, v.v.) hoặc vì bất kỳ lý do hợp lý nào khác vào bất kỳ lúc nào.

3.3 Điều kiện tạo tài khoản

Bằng cách tạo tài khoản, Người dùng chuyên nghiệp chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này một cách rõ ràng và không bảo đảm.

Người dùng Chuyên nghiệp cam kết cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và trung thực, đặc biệt là về cách xử lý, họ, tên, địa chỉ e-mail và số điện thoại, dữ liệu cần thiết để nhận dạng chính xác liên quan đến việc tạo và duy trì tài khoản của bạn.

3.4 Bảo mật dữ liệu truy cập tài khoản

Trong quá trình tạo tài khoản của bạn, người dùng chuyên nghiệp phải chọn tên và mật khẩu ("Đăng nhập") để cho phép họ truy cập. Dữ liệu truy cập này là cá nhân và bí mật. Chúng chỉ có thể được sửa đổi theo yêu cầu của người dùng hoặc theo sáng kiến ​​của David Gimenez Esscude.

Người dùng có trách nhiệm hoàn toàn và độc quyền về việc sử dụng tài khoản và dữ liệu truy cập của họ, đồng thời cam kết làm mọi thứ có thể để giữ bí mật dữ liệu truy cập của họ và không tiết lộ cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào. Trong trường hợp mất mát hoặc đánh cắp dữ liệu truy cập của người dùng chuyên nghiệp, người dùng chuyên nghiệp sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra do mất mát hoặc trộm cắp này và phải tiến hành sửa đổi chúng càng sớm càng tốt. Quá trình này được thực hiện trong phần tài khoản người dùng chuyên nghiệp của Tastal.cat

4. Xóa tài khoản

Người dùng chuyên nghiệp có thể xóa tài khoản của họ bất kỳ lúc nào. Để làm như vậy, họ phải gửi yêu cầu xóa tài khoản của mình qua email đến suport@tastal.cat. David Giménez Escudé sẽ cố gắng xử lý các yêu cầu xóa tài khoản trong một thời gian hợp lý. Người dùng Chuyên nghiệp được thông báo rằng, kể từ ngày bị xóa tài khoản, họ sẽ không thể hưởng lợi từ các dịch vụ do David Giménez Escudéi cung cấp.

5. Nghĩa vụ của Người dùng Chuyên nghiệp

Các hành động bị cấm

Người dùng đồng ý sử dụng Tastal.cat theo Điều khoản sử dụng này và luật hiện hành.

· Nội dung và dữ liệu của Tastal.cat (bao gồm, trong số những thứ khác, tin nhắn, dữ liệu, thông tin, văn bản, nhạc, âm thanh, ảnh, đồ họa, video, bản đồ, biểu tượng, phần mềm, mã hoặc bất kỳ phần tử nào khác), cũng như cơ sở hạ tầng được sử dụng để truyền tải nội dung và thông tin này, thuộc về David Gimenez Escudi; Người dùng đồng ý không sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, xuất bản, cung cấp cho bên thứ ba, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, tạo tác phẩm phái sinh, chuyển nhượng, bán hoặc bán lại thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ có được từ hoặc thông qua Tastal. con mèo.

Nghiêm cấm sao chép, tái sản xuất, tái phát sóng, phân phối lại hoặc truyền tải toàn bộ hoặc một phần nội dung của Tastal.cat mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của David Gimenez Esscude. Để nhận được ủy quyền này, hãy liên hệ với David Gimenez Escude qua support@tastal.cat

Tương tự như vậy, Người dùng đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:

  • Sử dụng Tastal.cat hoặc nội dung của nó cho các mục đích bất hợp pháp, bất hợp pháp hoặc gian lận;
  • Cung cấp Nội dung của Người dùng hoặc Nội dung của Người khôi phục không chính xác hoặc bất hợp pháp, và cụ thể là xâm phạm quyền riêng tư, lạm dụng, khiếm nhã, đe dọa, kích động thù địch hoặc bạo lực hoặc được bảo vệ bằng quyền sở hữu trí tuệ nếu họ không phải là chủ sở hữu của cùng hoặc không có sự cho phép rõ ràng của chủ sở hữu;
  • Sử dụng, giám sát, trích xuất hoặc sao chép kiến ​​trúc, nội dung hoặc dữ liệu của Tastal.cat hoặc các hành động của bất kỳ Người dùng nào trên Tastal.cat bằng rô bốt, mạng nhện, máy quét, phần mềm gián điệp, máy ghi bàn phím hoặc bất kỳ chương trình, thiết bị tự động nào khác hoặc quy trình thủ công cho bất kỳ mục đích nào;
  • Vi phạm các hạn chế đối với tệp loại trừ rô bốt trên Tastal.cat hoặc phá vỡ các biện pháp để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Tastal.cat;
  • Thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt hoặc có thể tạo ra gánh nặng không chính đáng hoặc quá mức đối với cơ sở hạ tầng của Tastal.cat;
  • Thiết lập một liên kết vô hình tới Tastal.cat vì bất kỳ lý do gì; “Khung”, “phản ánh” hoặc tích hợp các phần của Tastal.cat vào một trang web khác;
  • Cố gắng sửa đổi, dịch, điều chỉnh, sửa đổi, dịch ngược, tách hoặc thao tác bằng kỹ thuật thiết kế ngược các chương trình được David Gimenez Escude sử dụng liên quan đến Tastal.cat hoặc các dịch vụ của nó.

6. Phạt vi phạm hợp đồng

6.1 Đình chỉ hoặc hủy bỏ các dịch vụ của Tastal.cat Trong trường hợp Người dùng không tuân thủ hoặc không tuân thủ toàn bộ hoặc một phần các nghĩa vụ hoặc quy định của Điều kiện sử dụng này, hoặc trong trường hợp Người dùng thực hiện bất kỳ các hành động bị cấm theo các quy định ở đây, hoặc vì bất kỳ lý do chính đáng nào khác, David Gimenez Esscude có thể sửa đổi, tạm ngừng, hạn chế hoặc hủy bỏ quyền truy cập của người dùng này vào tất cả hoặc một số dịch vụ của Tastal.cat, chẳng hạn như bằng cách hủy kích hoạt của bạn tài khoản mà không cần thông báo trước, Người dùng không có quyền yêu cầu bất kỳ khoản bồi thường nào và không ảnh hưởng đến khoản bồi thường có thể có mà David Gimenez Esscude có thể yêu cầu trong Phán quyết của mình

Trong trường hợp Người dùng không tuân thủ toàn bộ hoặc một phần hoặc không tuân thủ các nghĩa vụ hoặc quy định của Điều khoản Sử dụng này, hoặc trong trường hợp Người dùng thực hiện bất kỳ hành động bị cấm nào theo các quy định tại đây, hoặc vì bất kỳ lý do chính đáng nào khác, David Gimenez Esscude có thể sửa đổi, tạm ngừng, giới hạn hoặc hủy bỏ quyền truy cập của người dùng này vào tất cả hoặc một số dịch vụ của Tastal.cat, chẳng hạn bằng cách hủy kích hoạt tài khoản của anh ta, mà không cần thông báo trước, mà Người dùng không có quyền yêu cầu bất kỳ khoản bồi thường nào và không ảnh hưởng đến bất kỳ khoản bồi thường nào có thể có mà David Gimenez Esscude có thể yêu cầu trước tòa.

6.2 Thiệt hại

Bất chấp các hình phạt mà David Gimenez Esscude đưa ra theo mục 4.7.1, David Gimenez Esscude cũng có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Giới hạn trách nhiệm

7. Sửa đổi Tastal.cat

Với tính chất tương tác của Tastal.cat, tất cả thông tin trong nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào, điều này không ảnh hưởng đến trách nhiệm của David Gimenez Escudi.

8. Sử dụng Tastal.cat

Do tính chất cụ thể của internet, David Gimenez Escudi không đảm bảo việc truy cập không bị gián đoạn vào Trang web Tastal.cat hoặc tính liên tục của dịch vụ, bị giới hạn nghĩa vụ của mình về vấn đề này để cố gắng trong phạm vi hợp lý cho việc đó.

David Gimenez Escude từ chối mọi trách nhiệm trong trường hợp thiếu quyền truy cập vào Trang web Tastal.cat và đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào có thể phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Tastal.cat hoặc nội dung của nó, ngoại trừ phạm vi luật pháp quy định có hiệu lực cung cấp.

9. Bảo đảm và bồi thường của Người dùng chuyên nghiệp

Người dùng được đảm bảo hoàn toàn quen thuộc với các tính năng và hạn chế của internet. Cụ thể, họ nhận ra rằng không thể đảm bảo an toàn toàn bộ dữ liệu mà chúng tôi gửi qua internet. David Gimenez Escudi từ chối mọi trách nhiệm về bất kỳ sự cố nào có thể xảy ra từ việc truyền dữ liệu này.

Người dùng đồng ý bảo vệ và bồi thường cho David Gimenez Escude bất kỳ trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí, khiếu nại hoặc chi phí nào phát sinh từ bất kỳ khiếu nại hoặc kiện tụng nào, cho dù là tư pháp hay ngoài tư pháp, liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ do David Gimenez Escude cung cấp, bao gồm cả việc xuất bản nội dung người dùng chuyên nghiệp trên Tastal.cat.

Trong mọi trường hợp, Người dùng Chuyên nghiệp thừa nhận rõ ràng và đồng ý sử dụng Tastal.cat với rủi ro của riêng họ và chịu trách nhiệm duy nhất của họ.

10. Thông báo và xóa nội dung bất hợp pháp

Bất kỳ người dùng nào cũng có thể phản đối hoặc cáo buộc về các yếu tố hoặc nội dung bất hợp pháp được xuất bản trên Tastal.cat.

Nếu Người dùng chuyên nghiệp cho rằng có các yếu tố hoặc nội dung được xuất bản trên Tastal.cat là bất hợp pháp hoặc vi phạm bản quyền của họ, họ phải thông báo cho David Gimenez Escude bằng thư bảo đảm kèm theo bằng chứng nhận được sự chú ý của '«Bộ phận pháp lý», hoặc bằng e-mail tới contacte@tastal.cat, bao gồm văn bản «lưu ý đến Phòng Pháp chế» trong dòng chủ đề và gửi tất cả tài liệu chứng minh quyền sở hữu các quyền mà bạn có, nếu có. Khi quy trình này đã được tuân thủ và sau khi xác minh tính xác thực của thông báo, David Gimenez Escudi sẽ cố gắng xóa nội dung bất hợp pháp một cách nhanh chóng.

David Gimenez Escude đóng vai trò trung gian trong việc cung cấp các dịch vụ của mình cho Người dùng. Do đó, trách nhiệm hình sự của David Gimenez Escude đối với thông tin được lưu trữ trong Tastal.cat được loại trừ trong trường hợp không có hồ sơ về thông tin hoặc hoạt động bất hợp pháp (bao gồm nội dung của người dùng, nội dung của Trình khôi phục, v.v.) hoặc nếu, ngay khi nó nhận thức được điều đó, nó đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp thích hợp để xóa thông tin đó hoặc chặn quyền truy cập.

Di chuyển về đầu trang